Rezultate preconizate / Indicatori proiect

Indicatori prestabiliți de rezultat:

Indicatori prestabiliți de realizare: